TIN TỨC

Quan Hệ Cổ Đông

Thông báo số tài khoản-nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Thứ hai, 23/12/2019
Tải thông báo số tài khoản-nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại đây

TAG:

Hotline
Hotline:
(028) 38577948 – 38552402